Kom ik in aanmerking voor een huurwoning?

Na de inschrijving worden potentiële huurders gematcht met de woningen die verhuurd worden. Een belangrijk criteria hiervoor is dat u over voldoende inkomen beschikt om de huur te betalen. Hiervoor zijn inkomensrichtlijnen opgesteld. Om teleurstelling te voorkomen, kunt u berekenen of u aan de hiervoor opgestelde richtlijnen kunt voldoen. Zodra de prijslijst beschikbaar is, kunt u precies uitrekenen hoeveel maandinkomen u nodig heeft om het appartement van uw voorkeur te huren

Daarnaast is het noodzakelijk om geen negatieve BKR registratie te hebben. Weet u niet zeker of u een negatieve BKR registratie heeft? Vraag dan uw gegevens op bij Stichting BKR. U kunt dan uw kredietoverzicht inzien zoals het bij BKR bekend is. U kunt dit online aanvragen middels een beveiligde iDIN login. Dit is een login die gekoppeld is aan het online bankieren van uw bank. Wordt iDIN niet ondersteund door uw bank? Dan kunt u het aanvraagformulier downloaden en op die manier uw gegevens opvragen.

Inkomensrichtlijnen

Bij een netto maandhuurprijs tot en met € 600,- geldt: 4,5 maal de netto maandhuur
Bij het meerdere boven de € 600, – geldt: 3 maal de netto maandhuur. Dit bij elkaar opgeteld is het benodigde bruto maandinkomen. Het inkomen van een eventuele medehuurder wordt hierbij voor 100% meegerekend. In het onderstaande rekenvoorbeeld ziet u deze regels in de praktijk voor een netto maandhuurprijs van € 800,-.

€ 600,- x 4,5 = 2.700
€ 200,- x 3    =    600    +  
Opgeteld:      =  3.300

Het benodigd gezamenlijk bruto maandinkomen voor een woning die € 800,- per maand kost is dus € 3.300. Hoe kunt u het bruto maandinkomen bereken en welke vaste lasten moeten daar vanaf? Dat leest u hieronder.

Bruto maandinkomen berekenen

Ik ben in loondienst
– Bruto jaarsalaris gedeeld door 12
– Vakantiegeld, vaste bonus, vaste 13e maand mogen meegerekend worden bij het bepalen van het bruto jaarinkomen.
– Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Ik heb een pensioen
– Voor gepensioneerden geldt een lager benodigd inkomen door de lagere belastingdruk. Het belastbaar inkomen van gepensioneerde kan verhoogd worden met 30%.

Ik heb eigen vermogen
– Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden voor de inkomenstoets. 10% van het vermogen kan worden meegeteld in het jaarinkomen.

Ik heb een uitkering
– Bruto jaaruitkering gedeeld door 12
– Vakantiegeld mag meegerekend worden bij het bepalen van het bruto jaarinkomen

Bereken uw maximale huurprijs met de calculator

Bereken hier jouw maximale huurprijs

Bruto maandinkomen
,-
Netto inkomen bedrijfsvoering
,-
Bruto maandinkomen partner
,-
Eigen vermogen
,-
Maandelijkse verplichtingen
,-
Resultaat: € 0,-

Bij het berekenen van uw maandelijkse verplichtingen kunt u denken aan het aflossen van leningen (anders dan een hypotheek), studieschuld of alimentatie. Bovenstaande indicatie is exclusief servicekosten en overige posten.

Documentencheck en creditcheck

De uiteindelijke matching wordt gedaan op basis van de door u verstrekte gegevens, waaronder informatie over uw inkomen en uw woningvoorkeur. Het is daarom belangrijk dat u het inschrijfformulier volledig en naar waarheid invult. Alle gegevens worden later gecontroleerd door middel van een documentencheck en een creditcheck. Voorwaarde voor verhuur is namelijk dat u geen negatieve BKR registratie heeft. Twijfelt u over uw BKR registratie? Vraag uw gegevens dan op via het BRK.