Kom ik in aanmerking voor een huurwoning?

Na de inschrijving worden potentiële huurders gematcht met de woningen die verhuurd worden. Een belangrijk criteria hiervoor is dat je over voldoende inkomen beschikt om de huur te betalen. Hiervoor zijn inkomensrichtlijnen opgesteld. Om teleurstelling te voorkomen, kun je berekenen of je aan de hiervoor opgestelde richtlijnen kunt voldoen. Zodra de prijslijst beschikbaar is, kun je precies uitrekenen hoeveel maandinkomen je nodig hebt om het appartement van jouw voorkeur te huren.

Daarnaast is het noodzakelijk om geen negatieve BKR registratie te hebben. Weet je niet zeker of je een negatieve BKR registratie hebt? Vraag dan je gegevens op bij de BKR. Je kunt dan je kredietoverzicht inzien zoals het bij BKR bekend is. Je kunt dit online aanvragen middels een beveiligde iDIN login. Dit is een login die gekoppeld is aan het online bankieren van jouw bank. Wordt iDIN niet ondersteund door jouw bank? Dan kun je het aanvraagformulier downloaden en op die manier je gegevens opvragen.

Inkomensrichtlijnen

Bij een netto maandhuurprijs tot en met € 600,- geldt: 4,5 maal de netto maandhuur
Bij het meerdere boven de € 600, – geldt: 3 maal de netto maandhuur. Dit bij elkaar opgeteld is het benodigde bruto maandinkomen. Het inkomen van een eventuele medehuurder wordt hierbij voor 100% meegerekend. In het onderstaande rekenvoorbeeld zie je deze regels in de praktijk voor een netto maandhuurprijs van € 800,-.

€ 600,- x 4,5 = 2.700
€ 200,- x 3    =    600    +  
Opgeteld:      =  3.300

Het benodigd gezamenlijk bruto maandinkomen voor een woning die € 800,- per maand kost is dus € 3.300. Hoe kun je het bruto maandinkomen bereken en welke vaste lasten moet je daar vanaf halen? Dat lees je hieronder.

Bruto maandinkomen berekenen

Ik ben in loondienst
– Bruto jaarsalaris gedeeld door 12
– Vakantiegeld, vaste bonus, vaste 13e maand mogen meegerekend worden bij het bepalen van het bruto jaarinkomen.
– Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Ik heb een pensioen
– Voor gepensioneerden geldt een lager benodigd inkomen door de lagere belastingdruk. Het belastbaar inkomen van gepensioneerde kan verhoogd worden met 30%.

Ik heb eigen vermogen
– Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden voor de inkomenstoets. 10% van het vermogen kan worden meegeteld in het jaarinkomen.

Ik heb een uitkering
– Bruto jaaruitkering gedeeld door 12
– Vakantiegeld mag meegerekend worden bij het bepalen van het bruto jaarinkomen

Bereken jouw maximale huurprijs met de calculator

Bruto maandinkomen
,-
Netto inkomen bedrijfsvoering
,-
Bruto maandinkomen partner
,-
Eigen vermogen
,-
Maandelijkse verplichtingen
,-
Resultaat: € 0,-

Bij het berekenen van je maandelijkse verplichtingen kun je denken aan het aflossen van leningen (anders dan een hypotheek), studieschuld of alimentatie. Bovenstaande indicatie is exclusief servicekosten en overige posten.

Documentencheck en creditcheck

De uiteindelijke matching wordt gedaan op basis van de door jou verstrekte gegevens, waaronder informatie over je inkomen en je woningvoorkeur. Het is daarom belangrijk dat je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid invult. Alle gegevens worden later gecontroleerd door middel van een documenten check en een credit check. Voorwaarde voor verhuur is namelijk dat je geen negatieve BKR registratie hebt. Twijfel je over jouw BKR registratie? Vraag je gegevens dat op via het BKR. Hiermee krijg je inzage in jouw kredietdossier.